Etiket: u ile başlayan

Bilgisayar ve Bilişim Terimleri – U

UDP = bk. Uses Datagram Protocol
UDP Listener Ports = UDP Dinleyici Bağlantı Noktaları
UI (User Interface) = Kullanıcı Arabirimi
Ultraviolet = Morötesi
Unable = Olanaksız
Unary = Birli
Unassign = Atamayı Kaldırmak
Unassigned Copy = Atanmamış Kopya
Unattended = Gözetimsiz
Unattended Operation = Gözetimsiz İşlem
Unavailable = Kullanılamaz, Mevcut Değil
Unbalanced = Dengelenmemiş
Unbind = Bağlantı Çözmek
Unblock = Öbek Çözmek
Uncheck = Onayı Kaldır
Unconditional = Koşulsuz
Underline = Altçizgi, Altını Çizmek
Underscore = Altçizgi, Altını Çizmek
Undo = Geri Almak
Unexpected Object = Beklenmeyen Nesne
Unformatted = Biçimlenmemiş
UNI = bk. User-To-Network Interface
Unicode = Evrensel Kod (daha&helliip;)