Etiket: r ile başlayan

Bilgisayar ve Bilişim Terimleri – R

Rack = Raf
Rack = Askı
Rack-Mounted = Raf Yapısında
Radiation = Işıma
Radio Button = Radyo Düğmesi
Radius Server = Yarı Çap Sunucusu
Ragged Edge = Düzensiz Kenar
Raise = Yükseltmek
Random = Rasgele
Random Access = Rasgele Erişim
Random-Access Memory(Ram) = Rasgele Erişimli Bellek
Raster = Izgara, Hücresel
Raster Fonts (Bitmap Fonts) = Izgara Yazı Tipleri
Raster Scan = Izgara Tarama
Rate = Hız, Oran
Rate = Değerlendirmek
Ratio = Oran
Rational Number = Oranlı Sayı, Rasyonel Sayı
Raw = Ham
Raw = Sıra
Read = Okumak
Read (Rx) = Okuma (Rx)
Read Only = Salt Okunur
Read Only Memory (ROM) = Salt Okunur Bellek
Ready = Hazır
Real = Gerçek
Real Formatting = Gerçek Biçimlendirme
Real Number = Gerçek Sayı
Real Time Protocol = Gerçek Zaman İletişim Kuralı (daha&helliip;)