Etiket: q ile başlayan

Bilgisayar ve Bilişim Terimleri – Q

Quad = Dörtlü
Quadrant = Çeyrek, Kadran
Qualifier = Niteleyici
Qualify = Nitelemek
Quality Assurance = Nitelik Güvencesi, Kalite Güvencesi
Quality Control = Nitelik Denetimi, Kalite Denetimi
Quality of Service = Hizmet Niteliği
Quantify = Nicelemek
Quantum Type And Length = Quantum Türü ve Uzunluğu
Query = Sorgu
Queue = Kuyruk
Queued Printing = Kuyruklanmış Yazdırma
Quick = Hızlı
Quick edit Mode = Hızlı Düzenleme Kipi
Quick Fax Viewer = Hızlı Faks Görüntüleyicisi
Quick LPC = Hızlı LPC
Quick Viewer = Hızlı Bakış
Quiescent = Susturmak (daha&helliip;)