Etiket: o ile başlayan

Bilgisayar ve Bilişim Terimleri – O

Object = Nesne
Object Attribute = Nesne Özniteliği
Object Class = Nesne Sınıfı
Object Code = Amaç Program
Object Directory Object = Nesne Dizini Nesnesi
Object Domain = Nesne Etki Alanı
Object Handle = Nesne İşleme
Object Id = Nesne Kimliği
Object Linking And Embedding = Nesne Bağlama ve Katma
Object Model = Nesne Modeli
Object Oriented = Nesneye Dayalı, Nesne Yönelimli
Object Packager = Nesne Paketleyicisi
Object Program = Amaç Program
Object Service = Nesne Hizmeti
Object Table = Nesne Çizelgesi
Object Trustees = Nesne Güvenlikçileri
Object Type = Nesne Türü
Object-Based = Nesne Tabanlı
Object-Oriented Analysis = Nesne Yönelimli Çözümleme (daha&helliip;)