Etiket: n ile başlayan

Bilgisayar ve Bilişim Terimleri – N

Name = Ad
Name Discovery Process = Ad Bulma İşlemi
Name Mapping = Ad Adresleme
Name Query Request Packet = Ad Sorgu İstek Paketi
Name Registration Request Packet = Ad Kayıt İstek Paketi
Name Resolution = Ad Çözünürlüğü
Name Server = Ad Sunucusu
Named Pipe = Adlandırılmış Geçit
Namespace = Ad Boşluğu
Namespace = Ad Uzayı
Namespace Object = Ad Boşluğu Nesnesi
Naming Context = Adlandırma Bağlamı
Naming Convention = Adlandırma Kuralları
National = Ulusal
National Language Character Set = Ulusal Dil Karakter Kümesi
National Language Support = Ulusal Dil Desteği
Native = Yerli
Native Device = Gerekli Aygıt (daha&helliip;)