Etiket: h ile başlayan

Bilgisayar ve Bilişim Terimleri – H

Hacker = Çökertici, Korsan
HAL = bk. Hardware Abstraction Layer
Half-Duplex = Yarı Çift Yönlü
Halfword = Yarım sözcük
Halt = Durmak, Durdurmak
Handle = İşlemek
Handle = Tanıtıcı
Handler = İşleyici
Handling = İşleme (daha&helliip;)