Etiket: g ile başlayan

Bilgisayar ve Bilişim Terimleri – G

Gallery = Sergi, Galeri
Game Controller = Oyun Denetleyicisi
Gap = Aralık
Gap Analysis = Aralık Çözümlemesi
Garbage = Çöp
Garbage Collection = Çöp Toplama
Gate = Geçit, Kapı
Gateway = Ağ Geçidi, Geçit
Gather = Toplamak
GDI = bk. Graphics Device Interface
General = Genel
Generate = Üretmek
Generation = Kuşak
Generator = Üreteç
Generic = Soysal
Generic Search = Soysal Arama
Get = Almak
GIF = bk. Graphics Interchange Format (daha&helliip;)