Kütle Ağırlık Ölçüsü Birimleri

Kilogramın (Kg) Katları
—————————-
Kental (q) = 100 kg
Ton (t) = 1.000 kg

Kilogramın (Kg) Askatları
——————————–
Hektogram (hg) = 0,1 kg
Dekagram (dak) = 0,01 kg
Gram (g) = 0,001 kg
Desigram (dg) = 0,0001 kg
Santigram (cg) = 0,000 01 kg
Miligram (mg) = 0,000 001 kg
Mikrogram (u.g)= 0,000 000 001

Karat (kr) 200 mg

Matematik Terimleri

A ile B nin Kartezyen Çarpımı:
Birinci bileşeni A dan, ikinci bileşeni B den alınarak elde edilen ikililerin kümesidir…

A Kümesinden B nin Farkı:
A kümesinin B kümesi ile ortak olmayan elemanlarından olu-şan kümedir…

A Kümesinden B ye Fonksiyon:
A nın elemanlarından herbirini, B nin elemanlarına bir ve yalnız bir kez eşleyen bağıntıdır…

Açı:
Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşim kümesidir…

Açık Önerme:
İçinde bulunan bilinmeyene verilen değerlere göre doğru ya da yanlış önerme olan ifadelerdir…

Açıortay:
Başlangıç noktası açının köşesi olan ve açının kenarlarıyla eş açılar oluşturan ı-şındır…Açısal Bölge: Açı ile açının iç bölgesinin birleşim kümesidir…

Ağırlık merkezi :
Bir üçgende üç kenarortay bir noktada kesişir. Kesim noktasına ağırlık merkezi denir. Ağırlık merkezi G ile gösterilir.

Aksiyom:
Doğru olduğu ispatsız kabul edilen matematiksel ifadedir…
(daha&helliip;)

Bilgisayar ve Bilişim Terimleri – E

Echo = Yankı
Echo Request = Yankı İsteği
Echo Threshold = Yankı Eşiği
Edge = Kenar
Edit = Düzenlemek
Edit Box = Düzen Kutusu
Edition = Basım
Editor = Düzenleyici
Effective = Etkin
Efficiency = Etkenlik, Verimlilik
Eject = Çıkartmak
Elapsed Time = Geçen Süre
Electronic Cash Register = Elektronik Yazarkasa
Electronic Editing = Elektronik Düzenleme (daha&helliip;)

Bilgisayar ve Bilişim Terimleri – D

DA = bk. Display Adapter
DA Conversion = bk. Digital Analogue Conversion
DA Converter = bk. Digital Analogue Converter
Daemon = Bekletici Program
Daily = Günlük
Daisy-Chain = Papatya Dizimi
Damage = Zarar Vermek
Dash = Kısa Çizgi, Tire
Dashed Line = Kesikli Çizgi
DAT = bk. Digital Audio Tape
Data = Veri
Data Access = Veri Erişimi
Data Bank = Veri Bankası
Data Bus = Veri Yolu
Data Collection Terminal = Veri Toplama Uçbirimi
Data communication = Veri İletişimi
Data Communucation = Veri İletişimi
Data Communucations Equipment (DCE) = Veri İletişim Donatımı
Data Dictionary = Veri Sözlüğü
Data Dispenser = Veri Dağıtıcısı (daha&helliip;)

Bilgisayar ve Bilişim Terimleri – C

CA = bk. Certificate Of Authenticity
Ca/Cg = bk.Computer Animation / Computer Graphics
Cabinet = Dolap
Cable = Kablo
Cache = Önbellek
Cache (To) = Önbelleğe Yerleştirme
Cache Buffer = Ön Tampon Bellek, Ön Bellek Tamponu
Cache Manager = Önbellek Yöneticisi
Cached Copy = Önbellekteki Kopya
Caching = Önbelleğe Alma
CAD = bk. Computer Aided Design
CAE = bk. Computer Aided Education
CAE = bk. Computer Aided Engineering
Calculate = Hesaplamak
Calculator = Hesap Makinesi
Calendar = Takvim
Calendar Control = Takvim Denetimi
Calibrate = Ayarlamak
Call = Arama, Çağırmak, Çağrı
Callback = Geri Arama
Callback Number = Geri Aranacak Numara
CAM = bk. Computer Aided Manifacturing
Camcorder = Camera+Recorder, Kaydedici Kamera
Camera = Kamera
Campus Wide Information System (CWIS) = Kampüs Çapında Bilgi Sistemi
Cancel = İptal
Cancel Button = İptal Düğmesi
Canceling (Of A Job) = İptal Ediliyor, Vazgeçiliyor
CAND = Bilgisayar Destekli Taslak ve Dizayn Üretimi
Capability = Yetenek
(daha&helliip;)

Bilgisayar ve Bilişim Terimleri – B

Babble = Parazit
Backbone = Omurga
Backend = Arka Uç
Background = Artalan
Background = Zemin.Artalan
Background Job = Artalan İşi
Background Mode = Artalan Kipi
Backlighted = Arkadan Aydınlatmalı
Backlit = Arkadan Aydınlatmalı
Backlog = Birikim
Backout = Geri Çekmek
Backslash = Sola Eğik Çizgi, Sola Yatık bölü Çizgisi
Backspace = Geriletmek (daha&helliip;)

Bilgisayar ve Bilişim Terimleri – A

Administrator Logon = Yönetici Oturum Açışı
Admission Control Service = Kabul Denetimi Servisi
Adopt = Edinmek
Adress Resolutain = Adres Çözümleme, Adrese Çevirme
Adult Content = Yetişkinlere Yönelik İçerik
Advance = İlerlemek
Advanced = Gelişmiş, İleri
Advanced Compression = Gelişmiş Sıkıştırma
Advanced Configuration = Gelişmiş Yapılandırma
Advanced Configuration And Power Interface (ACPI) = Gelişmiş Yapılandırma ve Güç Arayüzü
Advanced Connection = Gelişmiş Bağlantı
Advanced Control = Gelişmiş Denetim
Advanced Filter = Gelişmiş Süzgeç
Advanced Graphics = Gelişmiş Grafik
Advanced Security = Gelişmiş Güvenlik
Advantage = Yarar
Advertisement = Reklam
Aerial = Anten
AF = bk. Auto-Focus
Agent = Aracı, Ajan
(daha&helliip;)

Japonlardan Yeni Balık Tutma Yöntemi

Alt çeneleri yardımıyla işiten yunus balıklarının doğal sonar sistemleri bulunuyor.
Yani deniz memelilerinin yaydığı “ultra seslerin” yankıları, yunuslara çevrelerini kuşatan dünyanın bir görüntüsünü oluşturma imkanı sağlıyor.

Bu son derece incelikli sonarın nasıl işlediği, onlarca yıldan beri araştırmacılar için bilmece konusu…

Japon bilim adamları, yunusların bu özelliğini taklit ederek balıkların yerini bulmada kullanılacak yeni bir yöntemi deniyor. (daha&helliip;)

Japonlardan Hızlı Tarayıcı – Dakikada 200 sayfa

Teknoloji alanında sınır tanımayan Japonlar yeni bir tarayıcı geliştirdi.

Çok hızlı kayıt yapabilen kamerası olan sistem, dakikada tam 200 sayfayı tarayıp kaydedebiliyor.

Teknoloji sınır tanımıyor. Bu alanda iddialı olan Japonlar resim ve metinleri dijital ortama, yani bilgisayara sayısal olarak kaydeden tarayıcılar alanında heyecanlı bir gelişmeye imza attı.

Tokyo Üniversitesi’nden araştırmacılar, dakikada 200 sayfa tarayabilen bir yazılımla yeni bir sistem geliştirdi. Sistemde, özel bir lazer ışını kullanılarak sayfa üç boyutlu modelleniyor.

Daha sonra görüntü düzeltme teknolojisiyle yazıları ve resimleri tarıyor. (daha&helliip;)

Dünyanın en iyi görsel illüziyon ödülü – İmkansız Hareket ile Japon matematikçi Kokichi Sugiharanın oldu

Dünyada 2010 yılının en iyi görsel illüzyonu ödülünün sahibi belli oldu. Japon matematikçi Kokichi Sugihara, yer çekimine ve görsel mantığa meydan okuyan “imkansız hareket” adlı eseriyle, Amerika’da verilen ödüle layık bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde düzenlenen yarışmada, Japon matematikçi Kokichi Sugihara, hazırladığı sunumla yer çekimine ve görsel mantığa meydan okudu. (daha&helliip;)