Kloxo Admin şifresinin komut satırından değiştirme

kloxo-login-ekrani

 

 

 

 

 

 

Çözüm 1;

/script/resetpassword master NewPassword
/etc/init.d/kloxo restart

 

Çözüm 2;

/script/update –class=client –name=admin –subaction=password –v-password=NewPassword
/etc/init.d/kloxo restart