Japonlardan Yeni Balık Tutma Yöntemi

Alt çeneleri yardımıyla işiten yunus balıklarının doğal sonar sistemleri bulunuyor.
Yani deniz memelilerinin yaydığı “ultra seslerin” yankıları, yunuslara çevrelerini kuşatan dünyanın bir görüntüsünü oluşturma imkanı sağlıyor.

Bu son derece incelikli sonarın nasıl işlediği, onlarca yıldan beri araştırmacılar için bilmece konusu…

Japon bilim adamları, yunusların bu özelliğini taklit ederek balıkların yerini bulmada kullanılacak yeni bir yöntemi deniyor.

Japon Ulusal Balıkçılık Araştırma Enstitüsü, üç yıl süren deneylerin ardından sesin yayılma süresini saniyenin yirmide birine indirdi.

Bu da geleneksel balık bulma yönteminin sağladığı hızın 10 katı anlamına geliyor.

’Balıkçılar ne tuttuklarını bilirse paradan, zamandan ve en önemlisi balık kaynaklarından tasarruf edebileceğiz.’

Araştırmacıların akvaryumda yaptığı deneyler ses dalgalarının balıkların büyüklüğü, miktarı ve hatta cinsi konusunda bilgi sağladığını ortaya koyuyor.TRT HABER