Bilgisayar ve Bilişim Terimleri – O

Object = Nesne
Object Attribute = Nesne Özniteliği
Object Class = Nesne Sınıfı
Object Code = Amaç Program
Object Directory Object = Nesne Dizini Nesnesi
Object Domain = Nesne Etki Alanı
Object Handle = Nesne İşleme
Object Id = Nesne Kimliği
Object Linking And Embedding = Nesne Bağlama ve Katma
Object Model = Nesne Modeli
Object Oriented = Nesneye Dayalı, Nesne Yönelimli
Object Packager = Nesne Paketleyicisi
Object Program = Amaç Program
Object Service = Nesne Hizmeti
Object Table = Nesne Çizelgesi
Object Trustees = Nesne Güvenlikçileri
Object Type = Nesne Türü
Object-Based = Nesne Tabanlı
Object-Oriented Analysis = Nesne Yönelimli Çözümleme
Object-Oriented Design = Nesne Yönelimli Tasarım
Object-Oriented Programming = Nesne Yönelimli Programlama
Object-Oriented Testing = Nesne Yönelimli Sınama
OCR = Optik Karakter Tanıma
Octal Numbering System = Sekizli Sayı Sistemi
Octet = Sekizli
Odd = Tek
OEM = bk. Original Equipment Manufacturer
OEM Preinstallation Wizard = OEM Ön Yükleme Sihirbazı
OEM Reset Reminder = OEM Sıfırlama Anımsatıcısı
Off = Kapalı
Offending = Karşı Koyan
Off-Hours = Çalışılmayan Saatler
Off-Hours = Çalışma Dışı Saatler
Office = Ofis
Office Automation = Ofis Özdevinimi
Offline = Çevrimdışı
Offline Address Book = Çevrimdışı Adres Defteri
Offline Network = Çevrimdışı Ağ
Offline Network Agent = Çevrimdışı Ağ Ajanı
Off-Page Connector = Sayfa Dışı Bağlayıcısı
Offset = Göreli Konum
Offset = Ofset (Baskı İçin)
Ok = bk. Okey
Okey (Ok.) = Tamam
Omit = Kaldırmak, Çıkarmak
On = Açık
On Screen Display = Ekran Üstü Kumanda
On Site = Yerinde
On The Fly = Anında
On-Board = Yerleşik
Online = Çevrimiçi
Online Editing = Çevrimiçi Düzenleme
Online Help = Çevrimiçi Yardım
Online Registration = Çevrimiçi Kayıt
Online Registration Wizard = Çevrimiçi Kayıt Sihirbazı
On-Screen Keyboard = Ekran Üstü Klavye
Ontrack Disk Manager = İzüstü Disk Yöneticisi
Opacity = Işık Geçirmezlik
Opcode = İşlem Kodu
Open = Açmak, Açık
Open Architecture = Açık Mimari
Open File = Açık Dosya
Open Look = Açık Bakış
Open Media Framework = Açık Ortam Çerçevesi
Open System = Açık Sistem
Open Systems Architecture = Açık Sistemler Mimarisi
Open Systems Interconnection = Açık Sistemler Bağlantısı
Open Systems Interconnection Architecture = Açık Sistemler Bağlantı Mimarisi
Open Type Font = Açık Tür Yazı Tipi
Operand = İşlenen
Operate = İşletmek
Operating System = İşletim Sistemi
Operation = İşlem
Operationel = İşlemsel
Operator = İşletmen
Operator = İşletici, İşleç
Opposite = Karşıt
Optical = Optik
Optical Character Recognition (OCR) = Optik Karakter Tanıma
Optical Disk = Optik Disk
Optical Disk Platter = Optik Disk Tabağı
Optical Fiber = Optik Lif
Optical Fiber = Fiber Optik
Optical Medium = Optik Ortam
Optimization = En İyileme
Optimum = En İyi
Option = Seçenek
Optional = Seçimlik, Seçmeli
Optional Component Manager Library = Seçmeli Bileşen Yönetici Kütüphanesi
Or = Veya
Order = Düzenlemek
Order = Komut
Order = Ismarlamak
Order = Sıra
Order = Sipariş
Organizational Unit = Düzensel Birim
Organize = Düzenlemek
Orientation = Yönelim
Orientation = Yönlendirme
Origin = Başlangıç, Köken
Original = Özgün
Original = Orijinal
Original Equipment Manufacturer (OEM) = Orijinal Malzeme Üreticisi
Orphan Control = Tek Satır Denetimi (Paragrafın İlk Satırı
Orphan Line = Tek Satır
Oscillate = Salınmak
Oscillation = Salınım
OSD = bk. On Screen Display
Out-Basket = Giden Sepeti
Outbox = Giden Kutusu
Outdoor = Açık Hava, Açık Alan
Outgoing = Giden
Outgoing Message = Giden İleti
Outlet = Çıkış Noktası
Outline = Çerçeve
Outline = Ana Çizgiler
Outline = Dış Çizgi
Outline Numbered List = Numaralı Ana Hat Listesi
Outlined Font = Dış Çizgili Yazı Tipi
Outlook = Görünüm
Outlook Address Book = Outlook Adres Defteri
Outlook Bar = Outlook Çubuğu
Outlook Form = Outlook Formu
Outlook-Specific İnformation = Outlook Özel Bilgileri
Out-Of Memory = Dolu Bellek
Output = Çıkış
Output Device = Çıkış Aygıtı
Output File = Çıkış Dosyası
Output Mode = Çıktı Kipi
Output Pins = Çıkış İğneleri
Output Queue = Çıktı Kuyruğu
Output Tray = Çıktı Tepsisi
Outside Margin = Kenar Dışı Boşluk
Overflow = Taşma
Overhead = Ek Yük
Overhead Projector = Tepegöz
Overlap = Örtüşmek
Overlapped I/O = Çakışan G/Ç
Overlay = Üstyazım
Overlay Chart = Üstyazım Çizgesi
Overlay Program = Yerpaylaşan Program
Overlay Program = Üstyazım Programı
Overload = Aşırı Yükleme
Override = Geçersiz Kılmak
Overrun = Aşırı İşlem
Overstrike = Üstüne Basmak
Over-The-Net Installation Program = Ağ Üzerinden Yükleme Programı
Overview = Gözden Geçirmek
Overwrite = Üstüne Yazmak
Owner = İye, Sahip
Owners Guide = Kullanıcı Kılavuzu
Ownership = İyelik
Ownership = SahiplikKaynak :  tdk.gov.tr