4G nedir ?

Dünya üçüncü nesil iletişim (3G) ile çoktan tanışırkten Türkiye bu ayın başında ancak tanışabildi. Türkiye’nin üçüncü nesil iletişime geçmesiyle önemli bir adım atılmış oldu. Ancak üçüncü nesilin Türkiye’de yaygınlaşması biraz zaman alması beklenirken Başbakan Erdoğan bugün dördüncü nesilden (4G) söz etti.
Erdoğan’ın sözünü ettiği dördüncü nesil iletişim dünyada henüz fazla kullanılmayan bir sistemdir. Türkiye’nin dünya ile aynı anda bu sisteme geçme ihtimali olabilir.

Dördüncü nesilin kapsamı henüz tam olarak saptanmış değil. Ancak bu alanda çalışmalarını yürütenler 4G’yi şöyle tarif ediyor:

“4. Nesil Hizmetleri” 4N veya 4G, dördüncü nesil kablosuz telefon teknolojisidir. Diğer GSM standartları gibi hücresel bir ağ sistemi kullanması ve üçüncü nesilde ortaya çıkan kapsama alanı sorunu başta olmak üzere bazı sorunları çözmesi beklenmektedir. Bağlantı hızı cep telefonlarında 100mps , wi-fi networklerde 1Gbps’dir. aynı zamanda wimax band genişliği ile aynı boydadır.‘4G’, İletişimler sisteminde, ‘dördüncü nesil’ terimine ait bir ilintilendirmedir. Bir 4G sistemi, daha önceki nesillerden daha yüksek veri hızları temeline dayanan “herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde”, ses, veriler ve akan çoklu kitle iletişimin kullanıcılara hizmet verebileceği, uçtan uca IP çözümü sağlayacaktır. 4 G’nin ne olduğuna dair resmi bir tanımlama yapılmış olmasada, 4G’ye ait tahmini hedefler, aşağıda yer aldığı şekilde özetlenebilir:

4G tamamıyla IP tabanlı, kablolu veya kablosuz bilgisayar,tüketici elektroniği,iletişim teknolojileri ve iç ve dış ortamlarda sırası ile servis kalitesi ve yüksek güvenliğiyle herhangi bir zamanda herhangi bir yerde her türlü ağ hizmetini tek bir noktada birleştirerek makul fiyat ve tek faturalandırmayla gerçekleştirecek, 100 Mbit/s ve 1 Gbit/s veri iletim kapasitesini sağlayabilen sistemlerin sistemi ve ağların ağı olmayı hedefleyen bir hizmettir.

4G, hizmet kalitesi ve kablosuz genişband erişimi,Çok ortamlı mesajlaşma hizmeti, video sohbet, taşınabilir TV, yüksek çözünürlüklü TV kapsamı, DVB, gibi gelecek olan uygulamaların hız gerekliliklerini oturtmak, ses ve veriler gibi minimal hizmet ve “herhangi bir zamanda-herhangi bir yerde” gerçekleşen diğer hizmetler için geliştirilmiştir.

4G çalışma grubu, aşağıda yer alan konuları, 4G kablosuz iletişim standardının hedefleri olarak tanımlamış bulunmaktadır.

Işıksal iletim hızı ve verimliliğinde bir sistem (bit/s/Hz ve bit/s/Hz/site),
Yüksek şebeke kapasitesi: her hücrede daha fazla eşzamanlı kullanıcı
Alıcı, istasyona göre, fiziksel olarak, yüksek hızlarda hareket ediyor olduğundan, 100 Mbit/s hızındaki nominal veriler ve alıcı ile istasyon 1 Gbit/s hızda, ITU-R tarafından oldukça sabit pozisyonlarda yer almaktadırlar.
Dünyadaki herhangi iki nokta arasındaki, en azından 100 Mbit/s veri hızı.
Türdeş olmayan ağlar arasında düzgün yayınım,
Kusursuz bağlantı ve birden fazla ağ arasında küresel dolaşım,
Gelecek nesil çoklu ortam destekleyicilerinde yüksek hizmet kalitesi (gerçek zamanlı ses, yüksek hızda bilgi, yüksek çözünürlüklü Tv-video içeriği, taşınabilir TV, vs.)
Mevcut kablosuz standartlarla birlikte işlerlik, ve
Paket anahtarlamalı ağ.
Özetle, 4G sistemi ; tüm 4G kullanıcılarının minimum gereksinimlerini karşılamak için ağ kaynaklarını etkili bir biçimde kullanıp paylaştırması gerekir.

Dünya Bülteni / Haber Merkezi