Skip to content

Bilim ve Teknoloji Haberleri

Search Results

Keyword: saat

öRNEK : A1 HÜCRESİ = 00:05:00

FORMÜL =SAAT(A1)*3600+DAKİKA(A1)*60+SANİYE(A1)

SONUÇ = 300

Temel putty komutları aşagıda sıralanmıştır.

* ls Dizinde bulunan herşeyi listeler.

* dir Dizinde bulunan herşeyi listeler.

* ls -a Gizli dosyalar ve dizinlerle beraber listeler.

* ls -l Bütün dosyaları boyut ve tarihini göstererek listeler.

* tar -zxpf Uzantısı tar.gz olan sıkıştırılmış dosyaları açar.

Kullanımı : tar -xvzf dosyaadı.tar.gz

* tar -xpf Uzantısı .tar olan dosyaları açar.

Kullanımı : tar -xpf dosyaadı.tar.gz continue reading…

Güvenlik denildiğinde akla gelebilecek birçok tanım vardır. Bu tanımlardan birini TDK şu şekilde yapmıştır. Güvenlik: “Toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu, emniyet.” continue reading…

M . .Ö
” 4241 Mısırlılar ilk hassas takvimi yaptı
” 3200 lerde Tekerleğin ilk kez mezopotamyada ve orta avrupada kullanıldığı varsayılır.
” 3200 Sümerler yazıyı kullanan ilk halktır
” 3000 Mısırda Hiyeroglif denen yazı sistemi bulundu
” 3000 Babilde ilk ilk toplama makinası kullanıldı
” 1300 Suriyede Ugaritde ilk alfabe kullanılmıştır.
” 700 Lidya da( Türkiye) ilk para sikkesi kullanıldı
” 10 Roma da mimar Vitrivius tarafından ilk kaldırma vinci tasarlandı continue reading…

Tab = Sekme
Tab Character = Sekme Karakteri, Sekme Damgası
Tab Delimited = Sekmeyle Ayrılmış, Sekmeyle Sınırlı
Tab Dialog = Sekme İletişim Kutusu
Tab Marker = Sekme İmleyici
Tab Position = Sekme Konumu
Tab Ruler = Tab Cetveli
Tab Stop = Sekme Durağı
Table = Çizelge
Table Analyzer Wizard = Çizelge Çözümleyicisi Sihirbazı
Table Cell = Çizelge Gözesi
Table Of Contents = İçerikler,İçindekiler
Table Update Autoformat = İçerik Güncelleştirme Otomatik Biçimlendirme
Tablet = Tablet
Tabloid = Tabloid
Tabulate = Çizelgelemek
Tag = Biçim İmi, Yönlendirme İmi, Etiket
Tag For Routes = Yönler İçin Etiket
Tag Image File Format = Etiket Görüntü Dosya Biçemi
Tag Image File Format (TIFF) = Etiket Görüntü Dosya Biçimi
Tailor = Uyarlamak
Tape = Manyetik Bant
Tape Backup = Teyp Yedekleme Birimi
Tape Backup Device = Teyp Yedekleme Aygıtı
Tape Deck = Teyp Kart Birimi
Tape Mark = Teyp Bant İmi
Tape Reel = Bant Makarası
Target = Hedef continue reading…

SAA = bk. Systems Application Architecture
Sample = Örnek
Sampler = Örnekleyici
Sampling = Örnekleme
Satellite = Uydu
Saturation = Doyma
Save = Kaydetmek, Saklamak
Save As = Yeni Adla Kaydetmek, Yeni Adla Saklamak
Sbp2 Transport/Protocol Filter Driver = Sbp2 Taşıma/İletişim Kuralı Süzgeç Sürücü
Scalability = Ölçeklenebilirlik
Scalar = Sayıl
Scalar Medium Changers = Sayıl Ortam Değiştiricileri
Scaling = Ölçekleme
Scaling Factor = Ölçekleme Faktörü, Ölçekleme Katsayısı
Scan = Taramak
Scan (An Image) = Taramak (Bir Görüntü)
Scanner = Tarayıcı
Scatter = Serpme
Scatter Chart = Dağılım Çizgesi continue reading…

Object = Nesne
Object Attribute = Nesne Özniteliği
Object Class = Nesne Sınıfı
Object Code = Amaç Program
Object Directory Object = Nesne Dizini Nesnesi
Object Domain = Nesne Etki Alanı
Object Handle = Nesne İşleme
Object Id = Nesne Kimliği
Object Linking And Embedding = Nesne Bağlama ve Katma
Object Model = Nesne Modeli
Object Oriented = Nesneye Dayalı, Nesne Yönelimli
Object Packager = Nesne Paketleyicisi
Object Program = Amaç Program
Object Service = Nesne Hizmeti
Object Table = Nesne Çizelgesi
Object Trustees = Nesne Güvenlikçileri
Object Type = Nesne Türü
Object-Based = Nesne Tabanlı
Object-Oriented Analysis = Nesne Yönelimli Çözümleme continue reading…

Label = Etiket
Label Range = Etiket Aralığı
Lag = Gecikme
LAN = bk. Local Area Network
LAN Manager = YAA Manager
LAN Server Connection = YAA Sunucu Bağlantısı
LAN Wizard = YAA Sihirbazı
Landscape = Yatay
Language = Dil
Language Monitor = Dil Monitörü
Laptop Computer = Dizüstü Bilgisayar
Large Icon = Büyük Simge
Laser Printer = Lazer Yazıcı
Lasso = Kement
Last Known Good Configuration = Son İyi Yapılandırma
Last Update = Son Güncelleştirme, Son Güncelleme
Latch = Mandal
Latency = Gecikme Süresi
Launch = Başlatmak
Layer = Katman
Layout = Yerleşim, Düzen
LCD = bk. Liquid Cristal Display
LCD Panel = Sıvı Kristal Ekran Paneli. continue reading…

Hacker = Çökertici, Korsan
HAL = bk. Hardware Abstraction Layer
Half-Duplex = Yarı Çift Yönlü
Halfword = Yarım sözcük
Halt = Durmak, Durdurmak
Handle = İşlemek
Handle = Tanıtıcı
Handler = İşleyici
Handling = İşleme continue reading…

CA = bk. Certificate Of Authenticity
Ca/Cg = bk.Computer Animation / Computer Graphics
Cabinet = Dolap
Cable = Kablo
Cache = Önbellek
Cache (To) = Önbelleğe Yerleştirme
Cache Buffer = Ön Tampon Bellek, Ön Bellek Tamponu
Cache Manager = Önbellek Yöneticisi
Cached Copy = Önbellekteki Kopya
Caching = Önbelleğe Alma
CAD = bk. Computer Aided Design
CAE = bk. Computer Aided Education
CAE = bk. Computer Aided Engineering
Calculate = Hesaplamak
Calculator = Hesap Makinesi
Calendar = Takvim
Calendar Control = Takvim Denetimi
Calibrate = Ayarlamak
Call = Arama, Çağırmak, Çağrı
Callback = Geri Arama
Callback Number = Geri Aranacak Numara
CAM = bk. Computer Aided Manifacturing
Camcorder = Camera+Recorder, Kaydedici Kamera
Camera = Kamera
Campus Wide Information System (CWIS) = Kampüs Çapında Bilgi Sistemi
Cancel = İptal
Cancel Button = İptal Düğmesi
Canceling (Of A Job) = İptal Ediliyor, Vazgeçiliyor
CAND = Bilgisayar Destekli Taslak ve Dizayn Üretimi
Capability = Yetenek
continue reading…