Skip to content

Bilim ve Teknoloji Haberleri

Search Results

Keyword: office

Free Alternative Downloadable Desktop Based Office Suites

Online Web-based Office Applications or Suites

E-Mail Marketing firmaları Mail reklam hizmetleri için aktif kullanılan mail adreslerini bulmak ve bu adreslere reklam maili göndermek için aşağıdaki metne benzer metinlerle çalışmalar yapmaktadır.

Siz genede mail içeriğinin gerçek olduğuna inanırsanız bile , adres defterinizdeki tanıdıklarınıza gönderirken, mail adreslerini Kime veya Bilgi kısmına değil Gizli kısmına yazın (outlookta mail yazarken Bilgi butona bastığınızda gizli kısım çıkmaktadır). Böylece tanıdıklarınızın maillerine bu yardım çağrısı ulaşacak ancak mail adresleri tanımadıkları/istemedikleri insanların eline geçmeyecek, böylece gereksiz reklam posta yağmuruna mağruz kalmayacaklardır. continue reading…

Wafer = Yonga Plakası
WAIS = bk. Wide Area Information Servers
Wait = Beklemek
WAN = bk. Wide Area Network
Wand (Reader) = Okuma Kalemi
Wanding = Kalemle Okuma
Warm Start = Sıcak Başlatma
Warning = Uyarı
Warning Beep = Uyarı Sesi
Warning Message = Uyarı İletisi
Wave = Dalga
Wavelength = Dalga Boyu
Way = Yol
Wbem User Manager = Wbem Kullanıcı Yöneticisi
Web Browser = Web Göz Atıcısı
Web Open = Web Açma
Web Printer Shell Extension = Web Yazıcısı Kabuk Uzantısı
Web Server Internet Address = Web Sunucusu İnternet Adresi
Webbot Registration Component = Webbot Kayıt Bileşeni
Webmaster = Ağ Yöneticisi
Wheel = Teker
Whisper Box = Fısıltı Kutusu
Whisper Headers = Fısıltı Üstlükleri
White Balance (Default) = Beyaz Denge (Varsayılan)
White Pages = Beyaz Sayfalar
White Temperature = Beyaz Sıcaklık
Whiteboard = Beyaz Tahta
Whole = Bütün
Wide = Geniş
Wide Area Information Servers (WAIS) = Geniş Alan Bilgi Sunucuları
Wide Area Network (WAN) = Geniş Alan Ağı
Widen = Genişletmek
Widow Control = Tek Satır Denetimi (Paragrafın Son Satırı)
Widow Line = Tek Satır
Width = En, Genişlik
Wildcard = Joker
Wildcard Character = Joker Karakteri
Win32 API = Win32 API
Window = Pencere
Window Title Bars = Pencere Başlık Çubukları
Windows Internet Name Service (WINS) = Windows İnternet İsim Hizmeti
Windows Internet Naning Service (WINS) = Windows İnternet Adlandırma Servisi
Windows Keys = Windows Tuşları
Windows On Win32 (Wow) = Win32 Üzerinde Windows (Wow)
Windows Reporting Tool = Windows Raporlama Aracı
Windows Time Service = Windows Zaman Hizmeti
WINNT Namespace Object = WINNT Ad Boşluğu Nesnesi
WINNT Provider Object = WINNT Sağlayıcısı Nesnesi
WINS = bk. Windows Internet Naning Service
WINS = bk. Windows Internet Name Service
Wıns Manager Snap-In Wizard = WINS Yöneticisi Eklenti Sihirbazı
Wire-Frame Represertation = Tek Çerçeve Temsili
Wizard = Sihirbaz
Word = Sözcük
Word Processing = Sözcük İşlem, Kelime İşlem
Word Wrap = Sözcük Kaydırma
Work = İş, Çalışmak
Work Breakdown Structure = İş Dökümü Yapısı
Work File = Çalışma Dosyası
Work Menu = İş Menüsü
Workfile = Çalışma Dosyası
Workgroup = Çalışma Grubu
Workgroup Administrator = Çalışma Grubu Yöneticisi
Workgroup Information = Çalışma Grubu Bilgisi
Workgroup Postoffice = Çalışma Grubu Postanesi
Working Directory = Yürürlükteki Dizin, Çalışma Dizini
Working Set = Çalışma Kümesi
Worksheet = Işlem Tablosu, Taslak, Çalışma Sayfaları
Workspace = Çalışma Alanı
Workstation = İş İstasyonu
World Wide Web (WWW) = Dünya Çapında Ağ
WORM = bk. Write-Once-Read-Many
Wraparound = Sarım
Wrapper = Sarıcı
Write = Yazmak
Write Access = Yazma Erişimi, Yazmak İçin
Write Enable Notch = Yazılabilir Çentiği
Write Protect = Yazma Korumalı
Write Protect Notch = Yazmaya Korumalı Çentik
Write Protect Tab = Yazma Korumalı Anahtar
Write Protected = Yazma Korumalı
Write-Once-Read-Many (WORM) = Bir Defa Yaz Çok Defa Oku
WWW = bk. World Wide Web

Kaynak :  tdk.gov.tr

Pace = İlerleme Hızı
Pacing = Hız Denetimi
Pack = Sıkıştırmak
Pack = Paketlemek
Pack Bits = Paket Parçaları
Package = Paket
Packed Field = Paketlenmiş Alan
Packet = Paket
Packet Delivery = Paket Dağıtımı
Packet Internet Gropper (PING) = Paket İnternet Yoklayıcısı
Packet Loss = Paket Kaybı
Packet Switching Network = Paket Anahtarlamalı Ağ
Packet Tracing = Paket İzleme
Packetizer = Paketleyici
Pad = Doldurmak
Paddle = Denetim Kolu
Page = Sayfa
Page = Bellek Öbeği
Page Break = Sayfa Sonu
Page Down = Sonraki Sayfa
Page Fault = Disk Belleği Hatası continue reading…

Object = Nesne
Object Attribute = Nesne Özniteliği
Object Class = Nesne Sınıfı
Object Code = Amaç Program
Object Directory Object = Nesne Dizini Nesnesi
Object Domain = Nesne Etki Alanı
Object Handle = Nesne İşleme
Object Id = Nesne Kimliği
Object Linking And Embedding = Nesne Bağlama ve Katma
Object Model = Nesne Modeli
Object Oriented = Nesneye Dayalı, Nesne Yönelimli
Object Packager = Nesne Paketleyicisi
Object Program = Amaç Program
Object Service = Nesne Hizmeti
Object Table = Nesne Çizelgesi
Object Trustees = Nesne Güvenlikçileri
Object Type = Nesne Türü
Object-Based = Nesne Tabanlı
Object-Oriented Analysis = Nesne Yönelimli Çözümleme continue reading…

Windows 7 RC (Release Candidate – Sürüm Adayı) 30 Nisan 2009 tarihinde MSDN üyeleri için beş dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, Japonca, İspanyolca) yayınlandı.
RC’nin son kullanıcı sürümü ise 5 Mayıs 2009 tarihinde, Windows 7 web sitesinde yayınlandı.

Windows 7 RTM (nihaî) sürümü 6 Ağustos 2009’da MSDN ve TechNet kullanıcılarının hizmetine sunulmuştur ve 22 Ekim 2009’da son kullanıcıyla buluşmuştur.

Microsoft Visual Studio 2010 RTM – 12 Nisan 2010 tarihinde dağıtıma başlamıştır.

Windows 8:
RTM: Friday, July 1, 2011

Windows Server 2012 (Windows 8 Server):
RTM: Monday, July 2, 2012

Office 2012 (Office 15):
RTM: Monday, July 2, 2012

Dosya uzantısı Dosya türü
.ade Microsoft Access projesi uzantısı
.adp Microsoft Access projesi
.app Uygulama dosyası continue reading…