Skip to content

Bilim ve Teknoloji Haberleri

Search Results

Keyword: Can

http://tkm.ibb.gov.tr/yolDurumu/Kameralar.aspx

E-Mail Marketing firmaları Mail reklam hizmetleri için aktif kullanılan mail adreslerini bulmak ve bu adreslere reklam maili göndermek için aşağıdaki metne benzer metinlerle çalışmalar yapmaktadır.

Siz genede mail içeriğinin gerçek olduğuna inanırsanız bile , adres defterinizdeki tanıdıklarınıza gönderirken, mail adreslerini Kime veya Bilgi kısmına değil Gizli kısmına yazın (outlookta mail yazarken Bilgi butona bastığınızda gizli kısım çıkmaktadır). Böylece tanıdıklarınızın maillerine bu yardım çağrısı ulaşacak ancak mail adresleri tanımadıkları/istemedikleri insanların eline geçmeyecek, böylece gereksiz reklam posta yağmuruna mağruz kalmayacaklardır. continue reading…

Temmuz 2010’da keşfedilen ve temel hedefi İran nükleer zenginleştirme programı olduğu tahmin edilen Stuxnet zararlı yazılımı şimdiye kadar en az 22 endüstriyel sisteme bulaşmıştır. Stuxnet, Siemens PCS7, S7 PLC ve WinCC sistemlerine zarar veren ileri düzey bir zararlı yazılımdır. Dört tane o güne kadar hiç görülmemiş açıklığı ve değişik yayılma yöntemlerini kullanan özel bir zararlı yazılımdır.  continue reading…

Güvenlik denildiğinde akla gelebilecek birçok tanım vardır. Bu tanımlardan birini TDK şu şekilde yapmıştır. Güvenlik: “Toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu, emniyet.” continue reading…

Ölü organlara kök hücre enjekte edilerek canlandırılan organların, kalp nakli ameliyatı için bekleyen binlerce hasta için umut olabileceği belirtiliyor.

Üniversitenin rejeneratif tıp uzmanlarından Doris Taylor’ın açıklamasına göre, ölmüş kişilerden alınan kalpler, kas hücrelerinden arındırılarak geride sadece “hayalet kalp” olarak adlandırılan sert protein iskeleti bırakıldı.

Daha sonra bu iskeletlere canlı kök hücreler enjekte edildi. continue reading…

Anatomi – Yapıbilim, Yinbilim, Gövdebilim
Anatomik – Yapıbilimsel, Yinbilimsel
Anatomist – Yapıbilimci, Yinbilimci
Anesteziyoloji – Uyuşturumbilim
Anjioloji – Damarbilim
Antropoloji – İnsanbilim
Bakteriyoloji – Bakteri bilimi
Biyoloji – Dirimbilim, Yaşambilim
Biyolojik – Dirimsel, Dirimbilimsel
Biyolog – Dirimbilimci continue reading…

M . .Ö
” 4241 Mısırlılar ilk hassas takvimi yaptı
” 3200 lerde Tekerleğin ilk kez mezopotamyada ve orta avrupada kullanıldığı varsayılır.
” 3200 Sümerler yazıyı kullanan ilk halktır
” 3000 Mısırda Hiyeroglif denen yazı sistemi bulundu
” 3000 Babilde ilk ilk toplama makinası kullanıldı
” 1300 Suriyede Ugaritde ilk alfabe kullanılmıştır.
” 700 Lidya da( Türkiye) ilk para sikkesi kullanıldı
” 10 Roma da mimar Vitrivius tarafından ilk kaldırma vinci tasarlandı continue reading…

SAA = bk. Systems Application Architecture
Sample = Örnek
Sampler = Örnekleyici
Sampling = Örnekleme
Satellite = Uydu
Saturation = Doyma
Save = Kaydetmek, Saklamak
Save As = Yeni Adla Kaydetmek, Yeni Adla Saklamak
Sbp2 Transport/Protocol Filter Driver = Sbp2 Taşıma/İletişim Kuralı Süzgeç Sürücü
Scalability = Ölçeklenebilirlik
Scalar = Sayıl
Scalar Medium Changers = Sayıl Ortam Değiştiricileri
Scaling = Ölçekleme
Scaling Factor = Ölçekleme Faktörü, Ölçekleme Katsayısı
Scan = Taramak
Scan (An Image) = Taramak (Bir Görüntü)
Scanner = Tarayıcı
Scatter = Serpme
Scatter Chart = Dağılım Çizgesi continue reading…

Rack = Raf
Rack = Askı
Rack-Mounted = Raf Yapısında
Radiation = Işıma
Radio Button = Radyo Düğmesi
Radius Server = Yarı Çap Sunucusu
Ragged Edge = Düzensiz Kenar
Raise = Yükseltmek
Random = Rasgele
Random Access = Rasgele Erişim
Random-Access Memory(Ram) = Rasgele Erişimli Bellek
Raster = Izgara, Hücresel
Raster Fonts (Bitmap Fonts) = Izgara Yazı Tipleri
Raster Scan = Izgara Tarama
Rate = Hız, Oran
Rate = Değerlendirmek
Ratio = Oran
Rational Number = Oranlı Sayı, Rasyonel Sayı
Raw = Ham
Raw = Sıra
Read = Okumak
Read (Rx) = Okuma (Rx)
Read Only = Salt Okunur
Read Only Memory (ROM) = Salt Okunur Bellek
Ready = Hazır
Real = Gerçek
Real Formatting = Gerçek Biçimlendirme
Real Number = Gerçek Sayı
Real Time Protocol = Gerçek Zaman İletişim Kuralı continue reading…

Machine = Makine
Machine Check = Makine Arızası
Machine Code = Makine Kodu
Machine Language = Makine Dili
Macintosh Names = Macintosh Adları
Macro = Makro
Macro Argument = Makro Bağımsız Değişkeni
Macro Virus Protection = Makro Virüs Koruması
Macroprocessor = Makroişlemci
Magenta = Macenta
Magnetic = Manyetik
Magnification = Büyütme
Magnifier = Büyüteç
Magnifier = Büyüteç
Magnify = Büyütmek
Mail = Posta, Postalamak
Mail File Migration = Mail Dosyası Aktarımı continue reading…