Skip to content

Bilim ve Teknoloji Haberleri

Archive

Category: Terimler

Atmosfer özellikleri birbirinden farlı olan 5 katmandan oluşmaktadır.
Troposfer:
1. Atmosferin yere en yakın katmanıdır.
2. Ortalama kalınlığı 12 km dir.
3. Bu kalınlık ekvatorda fazla iken Kutuplara doğru gidildikçe kalınlık azalır. Bunun en Önemli sebepleri:
a) Ekvatorda sıcaklığın fazla olmasından dolayı gazlar yükselmektedir.
b) Dünyanın şeklinden dolayı yerçekiminin ekvatorda az olmasından dolayı gazlar tutulamamaktadır.
c) Yine dünyanın şeklinden dolayı savrulmanın en fazla olduğu yer ekvatordur. Savrulan gazlar kalınlığı arttırmıştır.
4. En yoğun tabakadır. Bunda su buharının %100’nün ve Atmosferi oluşturan gazların %75 ‘inin burada olmasının etkisi vardır.
5. Yatay ve dikey hava hareketleri vardır.
6. Su buharının %100’ün burada bulunmasında dolayı iklim olayları sadece bu katmanda görülür. Bu olay Troposferin 3-4 km kadar olan kısımda görülür. Çünkü buradan sonra su buharı azalır.
7. Isı değişkenliğinin en fazla olduğu katmandır.

Stratosfer:
1. Troposferden sonra gelen katmandır.
2. Sıcaklık her yerde aynıdır. (Dikey hava hareketi görülmediği için)
3. Dikey hava hareketi görülmez. Sadece yatay hava hareketi görülür.
4. Su buharı olmadığı için nemsiz hava tabakasıdır.

Ozonosfer:
1. Bilinmesi gereken en önemli özelliği Güneşten gelen zararlı ışınları süzmesidir.
2. Ozon tabakasına Kloroflorokarbon adı verilen ve genelde parfümlerde bulunan gaz incelmesine sebep olmaktadır. Bunun sonucunda Dünyada sıcaklık artacak ve buzlar erimeye ve etraftaki kuraklık artmaya başlayacaktır.

İyonosfer:
1. En önemli özelliği Radyo ve Televizyon dalgalarının yansıtıldığı katmandır.
Ekzosfer:
1. Atmosferin en üst katmanıdır.
2. Bu katmandan sonra uzay boşluğuna geçilir.

SQL Server Versions

Adı Versiyon Numarası Yayın Tarihi  Kod Adı
SQL Server 2012  11.0.2100.60 1 April 2012  Denali
SQL Server 2008 R2 10.50.1600.1 3rd May 2010  Kilimanjaro
SQL Server 2008 10.00.1600.22 6th Aug 2008  Katmai
SQL Server 2005 9.00.1399 Sep. 2005  Yukon
SQL Server 2000 8.00.2039 2000  Shiloh
SQL Server 7.0 OLAP Tools 1999  Palato mania
SQL Server 7.0 1998  Sphinx
SQL Server 6.5 1996  Hydra
SQL Server 6.0 1995  SQL95
SQL Server 4.21 1993  SQLNT
SQL Server 1.1 1991
SQL Server 1.0 1989

Servis Paketleri:

Adı RTM/No SP SP1 SP2 SP3 SP4
SQL Server 2012 11.0.2100.60 11.0.3000.00
SQL Server 2008 R2 10.50.1600.0 10.50.2500 10.50.4000.0
SQL Server 2008 10.00.1600.22 10.0.2531.0 10.0.4000.0 10.00.5500
SQL Server 2005 9.00.1399 9.00.2047 9.00.3042 9.00.4035 9.00.5000
SQL Server 2000 8.00.194 8.00.384 8.00.532 8.00.760 8.00.2039
SQL Server 7.0 7.00.623 7.00.699 7.00.842 7.00.961 7.00.10

 

Kaynak : http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/783.sql-server-versions.aspx

Günümüzde, yasal zorunluluklar (BDDK, SOX, PCI vb) ve ihtiyaçlar nedeniyle Veritabanı Loglama Süreci, normal işletim sistemi ve diğer loglama süreçlerinden farklı olarak değerlendirilmektedir. VT Loglaması için sırf bu amaca yönelik ürünler piyasaya sürülmüştür (Guardium, Imperva vb). Normal loglama ürünleri SQL sorgularına tam anlamıyla hakim olmadıklarından kaçaklar ve false-positive alarmlar oluşmaktadır. continue reading…

ShellExecute=index.html
icon=favicon.ico

CD/DVD ana klasöründeki index.html’i otomatik çalıştırır.

Ders Adı: Açık Kaynak İşletim Sistemi

Modül Kodu Modül Adı Modül Durumu Güncellenme Tarihi
481BB0048 Açık Kaynak İşletim Sistemi 1 Hazır / İndir 01.01.0001
481BB0049 Açık Kaynak İşletim Sistemi 2 Hazır / İndir 01.01.0001
481BB0050 Açık Kaynak İşletim Sistemi 3 Hazır / İndir 01.01.0001
Ders Adı: Ağ Güvenliği

Modül Kodu Modül Adı Modül Durumu Güncellenme Tarihi
481BB0063 Ağ Güvenliği (Donanım) Hazır / İndir 01.01.0001
481BB0064 Ağ Güvenliği (Yazılım) Hazır / İndir 01.01.0001

continue reading…

Anatomi – Yapıbilim, Yinbilim, Gövdebilim
Anatomik – Yapıbilimsel, Yinbilimsel
Anatomist – Yapıbilimci, Yinbilimci
Anesteziyoloji – Uyuşturumbilim
Anjioloji – Damarbilim
Antropoloji – İnsanbilim
Bakteriyoloji – Bakteri bilimi
Biyoloji – Dirimbilim, Yaşambilim
Biyolojik – Dirimsel, Dirimbilimsel
Biyolog – Dirimbilimci continue reading…

X.509 Certificates = X.509 Sertifikaları
Zero Index Carrier Return = Aynı Satırda Satırbaşı
Zero Width Joiner = Sıfır Genişlik Birleşirici
Zero Width Non-Joiner = Sıfır Genişlik Ayırıcı
Zip = Sıkıştırma
Zip Code = Posta Kodu
Zone = Bölge
Zoom = Büyütmek, Yakınlaştırmak
Zoom in = Yaklaştırmak
Zoom Out = Küçültmek, Uzaklaştırmak

continue reading…

Wafer = Yonga Plakası
WAIS = bk. Wide Area Information Servers
Wait = Beklemek
WAN = bk. Wide Area Network
Wand (Reader) = Okuma Kalemi
Wanding = Kalemle Okuma
Warm Start = Sıcak Başlatma
Warning = Uyarı
Warning Beep = Uyarı Sesi
Warning Message = Uyarı İletisi
Wave = Dalga
Wavelength = Dalga Boyu
Way = Yol
Wbem User Manager = Wbem Kullanıcı Yöneticisi
Web Browser = Web Göz Atıcısı
Web Open = Web Açma
Web Printer Shell Extension = Web Yazıcısı Kabuk Uzantısı
Web Server Internet Address = Web Sunucusu İnternet Adresi
Webbot Registration Component = Webbot Kayıt Bileşeni
Webmaster = Ağ Yöneticisi
Wheel = Teker
Whisper Box = Fısıltı Kutusu
Whisper Headers = Fısıltı Üstlükleri
White Balance (Default) = Beyaz Denge (Varsayılan)
White Pages = Beyaz Sayfalar
White Temperature = Beyaz Sıcaklık
Whiteboard = Beyaz Tahta
Whole = Bütün
Wide = Geniş
Wide Area Information Servers (WAIS) = Geniş Alan Bilgi Sunucuları
Wide Area Network (WAN) = Geniş Alan Ağı
Widen = Genişletmek
Widow Control = Tek Satır Denetimi (Paragrafın Son Satırı)
Widow Line = Tek Satır
Width = En, Genişlik
Wildcard = Joker
Wildcard Character = Joker Karakteri
Win32 API = Win32 API
Window = Pencere
Window Title Bars = Pencere Başlık Çubukları
Windows Internet Name Service (WINS) = Windows İnternet İsim Hizmeti
Windows Internet Naning Service (WINS) = Windows İnternet Adlandırma Servisi
Windows Keys = Windows Tuşları
Windows On Win32 (Wow) = Win32 Üzerinde Windows (Wow)
Windows Reporting Tool = Windows Raporlama Aracı
Windows Time Service = Windows Zaman Hizmeti
WINNT Namespace Object = WINNT Ad Boşluğu Nesnesi
WINNT Provider Object = WINNT Sağlayıcısı Nesnesi
WINS = bk. Windows Internet Naning Service
WINS = bk. Windows Internet Name Service
Wıns Manager Snap-In Wizard = WINS Yöneticisi Eklenti Sihirbazı
Wire-Frame Represertation = Tek Çerçeve Temsili
Wizard = Sihirbaz
Word = Sözcük
Word Processing = Sözcük İşlem, Kelime İşlem
Word Wrap = Sözcük Kaydırma
Work = İş, Çalışmak
Work Breakdown Structure = İş Dökümü Yapısı
Work File = Çalışma Dosyası
Work Menu = İş Menüsü
Workfile = Çalışma Dosyası
Workgroup = Çalışma Grubu
Workgroup Administrator = Çalışma Grubu Yöneticisi
Workgroup Information = Çalışma Grubu Bilgisi
Workgroup Postoffice = Çalışma Grubu Postanesi
Working Directory = Yürürlükteki Dizin, Çalışma Dizini
Working Set = Çalışma Kümesi
Worksheet = Işlem Tablosu, Taslak, Çalışma Sayfaları
Workspace = Çalışma Alanı
Workstation = İş İstasyonu
World Wide Web (WWW) = Dünya Çapında Ağ
WORM = bk. Write-Once-Read-Many
Wraparound = Sarım
Wrapper = Sarıcı
Write = Yazmak
Write Access = Yazma Erişimi, Yazmak İçin
Write Enable Notch = Yazılabilir Çentiği
Write Protect = Yazma Korumalı
Write Protect Notch = Yazmaya Korumalı Çentik
Write Protect Tab = Yazma Korumalı Anahtar
Write Protected = Yazma Korumalı
Write-Once-Read-Many (WORM) = Bir Defa Yaz Çok Defa Oku
WWW = bk. World Wide Web

Kaynak :  tdk.gov.tr

Vaccine Program = Aşı Programı
Valid = Geçerli
Validate = Geçerliğini Denetlemek, Geçerli Kılmak
Validate a User’s Logon Request = Kullanıcı Oturum Açma İsteğini Geçerli Kılmak
Validation Check = Geçerlik Denetimi
Value = Değer
Value Y Axis = Y Değer Ekseni
Variable = Değişken
Vary off = Kullanılmaz Kılmak
Vary on = Kullanılır Kılmak
Vector = Yöney
Vector Font = Vektör Yazı Tipi
Vector Graphic = Yöneysel Grafik
Vector Symbol Set (VSS) = Yöneysel Simge Kümesi
Vectorial = Yöneysel
Vendor = Sağlayıcı, Satıcı
Venn Diagram = Venn Çizimi
Verification = Doğrulama
Verify = Doğruluğunu Sağlamak
Verify Operation = Doğrulama İşlemi
Versatile = Çok Yönlü
Version = Sürüm, Uyarlama
Vertical = Düşey
Vertical Redundancy Check = Düşey Hata Denetimi
VGA = bk. Video Graphics Array
Video = Görüntü
Video Card = Görüntü Kartı
Video Delay = Video Gecikmesi
Video Format = Video Biçimi
Video Frame = Video Karesi
Video Graphics Adapter (VGA) = Video Grafik Bağdaştırıcı
Video Graphics Array = Video Grafik Dizisi
Video Loss = Video Kaybı
Video Memory = Görüntü Belleği
Video Monitor = Görüntü Monitörü
Video Screen = Görüntü Ekranı
Video Sequence = Video Dizini, Video Sırası
Video Tape = Görüntü Şeridi, Video Kaseti
Videoconferencing = Görüntülü Toplantı
View = Görünüm, Görüntüleme
Viewpoint = Bakış Açısı
Viewport Size = Görüş Alanı Boyutu
Virtual = Sanal
Virtual Address Space = Sanal Adres Boşluğu
Virtual Directory = Sanal Dizin
Virtual DOS Machine (VDM) = Sanal DOS Makinesi
Virtual File = Sanal Dosya
Virtual Memory (VM) = Sanal Bellek
Virtual Memory Management = Sanal Bellek Yönetimi
Virtual Memory Manager = Sanal Bellek Yöneticisi
Virtual Neighbor Router = Sanal Komşu Ağ Yönlendiricisi
Virus = Virüs
Vision = Görüş, Uzgörüş
Visual = Görsel
Visual Warning = Görsel Uyarı
VlS Medium Changers = VlS Ortam Değiştiricileri
Vocabulary = Söz Varlığı, Sözcükçe
Voice = Ses
Voice Recognition = Ses Tanıma
Voice Services = Ses Servisleri
Voice Synthesizer = Ses Bireşimcisi
Voice-Grade Channel = Ses Kanalı
Void = Geçersiz, Boş
Volatile Key = Enerji Bağımlı Anahtar
Volatile Memory = Geçici Bellek
Volatility = Oynaklık
Volume = Birim, Cilt, Oylum, Ses Düzeyi
Volume Bitmap = Birim Bit Eşlemi
Volume Control = Ses Denetimi
Volume Label = Birim Tablosu, Birim Etiketi
Volume Manager = Birim Yöneticisi
Volume Object = Birim Nesnesi
Volume Serial Number = Birim Seri Numarası
Volume-Set = Birim Kümesi
VSS = bk. Vector Symbol Set

Kaynak :  tdk.gov.tr

UDP = bk. Uses Datagram Protocol
UDP Listener Ports = UDP Dinleyici Bağlantı Noktaları
UI (User Interface) = Kullanıcı Arabirimi
Ultraviolet = Morötesi
Unable = Olanaksız
Unary = Birli
Unassign = Atamayı Kaldırmak
Unassigned Copy = Atanmamış Kopya
Unattended = Gözetimsiz
Unattended Operation = Gözetimsiz İşlem
Unavailable = Kullanılamaz, Mevcut Değil
Unbalanced = Dengelenmemiş
Unbind = Bağlantı Çözmek
Unblock = Öbek Çözmek
Uncheck = Onayı Kaldır
Unconditional = Koşulsuz
Underline = Altçizgi, Altını Çizmek
Underscore = Altçizgi, Altını Çizmek
Undo = Geri Almak
Unexpected Object = Beklenmeyen Nesne
Unformatted = Biçimlenmemiş
UNI = bk. User-To-Network Interface
Unicode = Evrensel Kod continue reading…