Bilgisayar ve Bilişim Terimleri – E

Echo = Yankı
Echo Request = Yankı İsteği
Echo Threshold = Yankı Eşiği
Edge = Kenar
Edit = Düzenlemek
Edit Box = Düzen Kutusu
Edition = Basım
Editor = Düzenleyici
Effective = Etkin
Efficiency = Etkenlik, Verimlilik
Eject = Çıkartmak
Elapsed Time = Geçen Süre
Electronic Cash Register = Elektronik Yazarkasa
Electronic Editing = Elektronik Düzenleme
Electronic Magazine (E-Zine) = Elektronik Dergi
Electronic Mail (E-Mail) = Elektronik Posta, Elektronik Mektup, E-Posta, Elmek
Electronic Publishing = Elektronik Yayıncılık
Element = Öğe
Eligible = Seçilebilir
Ellipsis = Üç Nokta
E-Mail Address = Elektronik Posta Adresi, E-Posta Adresi, Elmek Adresi
E-Mail Message = Elektronik Posta İletisi, E-Posta İletisi, Elmek İletisi
Embed = Gömmek
Embedded Object = Gömülü Nesne
Em-Dash = Uzun Çizgi
Emergency = İvedi, Acil
Emergency Recovery = Acil Durum Kurtarması
Emergency Repair Disk = Acil Kurtarma Diski
Emergency Services Call = Acil Servis Arama, Acil Hizmet Çağrısı
Emission = Yayma
Emit = Yaymak
Emphasize = Vurgulamak
Empty = Boş
Emulate = Öykünmek
Emulation = Öykünüm
Emulation Program = Öykünüm Programı
Emulator = Öykünücü
Emulator = Öykünücü
Enable = Etkinlemek
Enabled = Etkinlenmiş
Encapsulate = Sarmalamak
Encapsulation = Sarma
Enclose = Kapsamak
Enclosure = Kapsam
Encode = Kodlamak
Encoder = Kodlayıcı
Encoder Resiliency Options = Kodlayıcı Esneklik Seçenekleri
Encrypt = Şifrelemek
Encryption = Şİfreleme
Encryption Key = Şifreleme Anahtarı
End = Son, Bitim
End Key = Son Tuşu
End User = Son Kullanıcı
Endpoint = Bitiş Noktası, Bitim Noktası
Endpoint Assignment = Bitiş Noktası Ataması, Bitim Noktası Ataması
Endpoint Mapper = Bitiş Noktası Adresleyicisi
Energy = Enerji
Energy Function = Enerji Fonksiyonu
Enhance = Geliştirmek
Enhanced = Geliştirilmiş
Enhanced Graphics Adapter (EGA) = Gelişmiş Grafik Bağdaştırıcı
Enhanced Keyboard = Geliştirilmiş Klavye
Enhanced Metafile = Pekişik Meta Dosya
Enhanced Mode = Gelişmiş Kip
Enhanced Mode = Geliştirilmiş Kip
Enlarge = Büyütmek, Genişletmek
Enqueue = Kuyruğa Koymak, Kuyruğa Almak
Enter = Girmek
Enter Key = Gir Tuşu
Enterprise = Kuruluş, Şirket
Enterprise Network = Kuruluş Ağı, Şirket Ağı, Kurumsal Ağ
Entry = Giriş, Varlık
Entry Point = Giriş Noktası
Enumeration Operation = Sıralama İşlemi
Envelope = Zarf, Zarflamak
Envelope Creation = Zarf Hazırlama, Zarf Oluşturma
Envelope Feeder = Zarf Besleyicisi
Environment = Çevre
Environment Subsystem = Çevre Alt Sistemi
Environment Variable = Çevre Değişkeni
Epilogue = Sonsöz
EPROM = bk. Erasable Programmable Read-Only Memory
Equal Sign = Eşit İmi
Equalization = Eşitleme
Equalize = Eşitlemek
Equation = Denklem
Equation Editor = Denklem Düzenleyici
Equipment = Donatım
Equivalent = Eşdeğer
Erasable Programmable Read-Only Memory (EPROM) = Silinip Programlanabilir Salt Okunur Bellek
Erase = Silmek , Yenilemek.
Eraser = Silgi
Ergonomics = Ergonomi
Error = Hata
Error Alert = Hata Uyarısı
Error Code = Hata Kodu
Error Handling = Hata İşleme
Error Log = Hata Günlüğü
Error Message = Hata İletisi
Error Recovery = Hata Düzeltme, Hata Giderme
Esc Key = bk. Escaping Tuşu
Escape (Esc) = Kaçış, Vazgeçmek
Escape Key = Kaçış Tuşu
Escape Sequence = Kaçış Dizisi
Estimated Compression Ratio = Tahmini Sıkıştırma Oranı
Ethernet Cart = Ethernet Kartı
Ethernet Hardware Address = Ethernet Donanım Adresi
European Nominal Digit Shapes = Avrupa Sayı Sistemi
Even = Çift
Even Number = Çift Sayı
Event = Olay
Event Driven = Olaya Dayalı
Event Procedures = Olay Yordamları
Event Viewer = Olay İzleyicisi
Eventlog = Olay Günlüğü
Evoke = Uyandırmak
Exception = Kural Dışı
Exception Dispatcher = Kural Dışı İşlemci Zamanlayıcısı
Exception Handler = Kural Dışı İşleyici
Exception Handling = Kural Dışılık İşleme
Exception Message = Kural Dışı İletisi
Exchange = Takas Değiş Tokuş, Değişim
Exchange = Takas Etmek, Değişmek
Exclude = Dışlamak
Exclusive = Dışlayan
Exclusively Locked File = Salt Kilitlenmiş Dosya, Özel Kilitlenmiş Dosya
Executable = Yürütülebilir
Execute = Yürütmek
Execution Time = Yürütme Zamanı
Executive = Yönetim
Executive Information System = (Üst) Yönetim Bilişim Sistemi
Existing = Varolan
Exit = Çıkış, Çıkmak
Expand = Genişletmek
Expanded = Genişletilmiş
Expanded Memory = Genişletilmiş Bellek
Expansion Board = Genişletme Kartı
Expansion Card = Genişletme Kartı
Expansion Gate Feature = Genişletme Geçidi Özelliği
Expansion Slot = Genişletme Yuvası
Expert System = Uzman Sistem
Expiration Date = Son Kullanma Tarihi
Expire = Süresi Bitmek, Süresi Geçmek
Explicit = Net, Açık, Kesin
Exploded Pie = Ayrılmış Dilim, Ayrık Dilim
Exponent = Üst
Exponential = Üstel
Export = Dışa Aktarım
Export Server = Dışa Aktarım Sunucusu
Expression = Anlatım
Extend = Uzamak, Uzatmak
Extended Attribute = Uzatılmış Öznitelik
Extended Attribute File = Uzatılmış Öznitelik Dosyası
Extended Attributes (EA) = Uzatılmış Öznitelikler
Extended Character Set = Genişletilmiş Karakter Kümesi, Genişletilmiş Damga Kümesi
Extended Characters = Ek Damgalar, Ek Karakterler
Extended Keyboard = Genişletilmiş Klavye
Extended Memory = Genişletilmiş Bellek
Extended Motion Vectors = Genişletilmiş Hareket Vektörleri
Extension = Uzantı
Extension = İç Hat
Extension Cable = Uzatma Kablosu
Extension Cord = Uzatma Kordonu
External = Dış
External Modem = Dış Modem
External Storage = Dış Saklama Birimi
External Symbol = Dış Simge
External Tag = Dış Etiket
External Variable = Dış Değişken
Externally Described Data = Dışarıda Tanımlanan Veri, Dışarıda Betimlenen Veri
Externally Described File = Dışarıda Tanımlanan Dosya, Dışarıda Betimlenen Dosya
Extract = Çıkartmak
Extreme = Uçdeğer
E-Zine = bk. Electronic MagazineKaynak :  tdk.gov.tr