Bilgisayar ve Bilişim Terimleri – C

CA = bk. Certificate Of Authenticity
Ca/Cg = bk.Computer Animation / Computer Graphics
Cabinet = Dolap
Cable = Kablo
Cache = Önbellek
Cache (To) = Önbelleğe Yerleştirme
Cache Buffer = Ön Tampon Bellek, Ön Bellek Tamponu
Cache Manager = Önbellek Yöneticisi
Cached Copy = Önbellekteki Kopya
Caching = Önbelleğe Alma
CAD = bk. Computer Aided Design
CAE = bk. Computer Aided Education
CAE = bk. Computer Aided Engineering
Calculate = Hesaplamak
Calculator = Hesap Makinesi
Calendar = Takvim
Calendar Control = Takvim Denetimi
Calibrate = Ayarlamak
Call = Arama, Çağırmak, Çağrı
Callback = Geri Arama
Callback Number = Geri Aranacak Numara
CAM = bk. Computer Aided Manifacturing
Camcorder = Camera+Recorder, Kaydedici Kamera
Camera = Kamera
Campus Wide Information System (CWIS) = Kampüs Çapında Bilgi Sistemi
Cancel = İptal
Cancel Button = İptal Düğmesi
Canceling (Of A Job) = İptal Ediliyor, Vazgeçiliyor
CAND = Bilgisayar Destekli Taslak ve Dizayn Üretimi
Capability = Yetenek
Capacity = Sığa
Capital = Büyük Harf
Capital Letter = Büyük Harf
Capital Letter = Büyük Harf
Capitalization = Büyük Harfe Çevirme
Capitalized Letter = Büyüğe Çevrilmiş Harf
Caps = bk. Capitals
Caps Lock = Büyük Harf Kilidi
Caption = Başlık
Capture = Yakalamak, Tutmak
Carbon Copy (CC) = Bilgi İçin
Carbon Copy List = Bilgilendirilecekler Listesi
Card = Kart
Card Labels = Kart Etiketleri
Cardinal Numbers = Sayma Sayıları
Caret = Düzeltme İmi, Düzeltme İşareti
Carriage Return = Satır Başı
Carrier = Taşıyıcı
Carry = Elde
Cartridge = Kutucuk, Kartuş
Cartridge Drive = Kartuş Sürücüsü
Cartridge Tape Unit = Kartuş Teyp Birimi
Cascade = Basamaklamak
CASE = bk. Computer Aided Software Engineering
Case Conversion = Büyük Küçük Harf Dönüşümü
Case Sensitive = Büyük Küçük Harfe Duyarlı
Case Study = Örnek Olay İncelemesi, Durum Çalışması
Cash = Nakit
Cash Register = Yazar Kasa
Cassette = Kaset
Catalog = Katalog
Category = Ulam, Kategori
Category Axis = Kategori Ekseni
Category Axis Scale = Kategori Ekseni Ölçeği
Category Labels = Kategori Etiketleri
Cathode Ray Tube = Katot Işınlı Tüp
CC = bk. Carbon Copy
CD = Bk. Compact Disc
Cd Boot Disk = YD Önyükleme Disketi, YD Açılış Disketi
CD Burner = YD Yazar
CD Player = YD Okuyucusu
CD Tray = YD Tepsisi
CD-Audio = Müzik Cd’lerinin Yayımlandığı Ortam
CDD = Bk. Charge Coupled Device
CD-Rom = YD Sürücüsü, Yoğun Disk
CD-Rom Changer = YD Sürücü Değiştiricisi
CD-Rom Driver = YD Sürücü
CD-Rom-Player = YD Okuyucu
Cell = Hücre,Göze
Cell Protection = Hücre Koruması, Göze Koruması
Cell Range = Hücre Erimi, Göze Erimi
Center = Merkez, Orta Nokta, Ortalamak
Center Alignment = Ortalamak
Centimeters = Santimetre
Central = Merkezi
Central Processing Unit = Ana İşlem Birimi, Merkezi İşlem Birimi
Central Processing Unit (CPU) = Merkezi İşlem Birimi
Centralized Administration = Merkezi Yönetim
Certificate Authority = Sertifika Yetkilisi, Özgünlük Yetkilisi
Certificate of Authenticity (CA) = Özgünlük Belgesi
Certificate Request File = Sertifika İstek Dosyası
Certificate Server = Sertifika Sunucusu
Certificate Server Configuration = Sertifika Sunucusu Yapılandırma
Certificate Server Configuration Wizard = Sertifika Sunucusu Yapılandırma Sihirbazı
Certificate, Certification = Onay Belgesi, Sertifika
CGA = bk.Computer Graphics Adapter
CGM İmport Filter = CGM Alma Süzgeci
Chained File = Zincirleme Kütük
Chained List = Zincirleme Liste
Chaining = Zincirleme
Challenge-Respond Method = Kimlik Sorma/Yanıt Verme Yöntemi
Change = Değiştirmek
Changer = Değiştirici
Channel = Kanal
Channel Guide = Kanal Kılavuzu
Channel Refresh = Kanal Yenileme
Channel Screen Saver = Kanal Ekran Koruyucusu
Channel-Attached = Kanala Bağlı
Chapter = Bölüm
Chapter Heading = Bölüm Başlığı
Char Pitch = Karakter Kaydırma
Char Right Extend = Sağ Karakter Uzatma
Character = Karakter, Damga
Character Delay = Karakter Gecikmesi, Damga Gecikmesi
Character Format = Karakter Biçimi, Damga Biçimi
Character Map = Karakter Eşlem, Damga Eşlem
Character Mapping: = Karakter Eşleştirme, Damga Eşleştirme
Character Preview = Karakter Önizleme, Damga Önizleme
Character Recognition = Karakter Tanıma, Damga Tanıma
Character Repeat = Karakter Yineleme, Damga Yineleme
Character Scaling = Karakter Ölçekleme, Damga Ölçeklendirmesi
Character Set = Karakter Kümesi, Damga Kümesi
Character Set Mapping = Karakter Kümesi Eşleştirmesi
Character String = Karakter Dizgisi,Damga Dizgisi
Character Style = Karakter Stili, Damga Stili
Character Width Grid = Karakter Genişliği Kılavuzu, Damga Genişliği Kılavuzu
Characteristic = Özellik
Characters Per Inch (CPI) = Karakter/İnç, İnç Başına Karakter Sayısı,İnç Başına Damga Sayısı
Charge Coupled Device (CDD) = Işığa Hassas Bir Elektronik Levha veya Kamera Çeşidi
Chart = Grafik
Chart = Çizelge
Chart Menu Bar = Grafik Menü Çubuğu
Chart Window = Grafik Penceresi
Chart Wizard = Grafik Sihirbazı
Chat = Söyleşi
Chat Room = Söyleşi Odası
Chat Room List = Söyleşi Odası Listesi
Chat Room Name = Söyleşi Odası Adı
Chat Room Topic = Söyleşi Odası Konusu
Check = Denetim, Sağlama
Check Bit = Sağlama Biti, Sağlama İkili
Check Box = Onay Kutusu
Check Digit = Sağlama Sayısı
Check Disk Options = Disk Denetimi Seçenekleri
Check Mark = Onay İmi
Check-Out = Çıkış Denetimi
Checkpoint = Denetim Noktası
Checkspelling = Yazım Denetimi
Checksum = Sağlama
Child = Alt
Child Domain = Alt Etki Alanı
Child Process = Alt İşlem
Chip = Yonga
Choice = Seçim
Choose = Seçmek
CIM = bk. Computer Integrated Manufacturing
Cipher = Şifrelemek, Şifre
Circle = Çember, Dönge
Circuit = Çevrim, Devre
Circuit Switching = Çevrim Anahtarlama
Circular Dependency = Dairesel Bağımlılık, Döngüsel Bağımlılık
Circular Reference = Çevrimsel Gönderme
Circular Service Dependency = Dairesel Hizmet Bağımlılığı
Clamp = Kıskaç
Class = Sınıf
Class Access = Sınıf Erişimi
Class Container = Sınıf Kapsayıcısı
Class Driver List = Sınıf Sürücü Listesi
Class Module = Sınıf Modülü
Class Object = Sınıf Nesnesi
Class Store = Sınıf Deposu
Class Store Path = Sınıf Deposu Yolu
Classification = Sınıflama
Classify = Sınıflamak
Clause = Tümce
Cleaner = Temizleyici
Clean-Up Update = Temizleme Güncelleştirmesi
Clear = Temizlemek
Clear Session = Şifresiz Oturum, Serbest Oturum
Clearance = Yetki
Clear-Text Password = Şifrelenmemiş Parola
Click = Tıklatmak, Tıklamak
Clickable Map = Etkin Harita, Tıklanabilir Harita, Tıklama Eşleştirmeli Harita
Client = İstemci
Client Authentication = İstemci Kimlik Doğrulaması
Client/Server = İstemci/Sunucu
Client/Server Application = İstemci/Sunucu Uygulaması
Client-Only = Yalnızca İstemci
Client-Server Model = İstemci Sunucu Modeli
Clip = Kırpma, Tutturucu, Tutucu
Clipart = Kırpıntı Çizgi
Clipboard = Pano
Clipboard Clip = Pano Tutucusu
Clipboard Viewer = Pano Görüntüleyicisi
Clipbook Server = Pano Defteri Sunucusu
Clipbook Viewer = Pano Defteri Görüntüleyicisi
Clipper Object = Kesme Nesnesi
Clock = Saat
Clock Pulse, Clock Signal = Saat Vurumu
Clock Rate = Saat Vurum Sıklığı
Clocking = Saatle Denetim
Clockwise = Saat Yönü
Clone Settings = Kopya Ayarları
Cloning = Kopyalama, Eşlenikleme Ayarları, Eşlenkleme
Close = Kapatmak
Close Box = Kapatma Kutusu
Closed Cycle Control System = Kapalı Çevrime Denetimli Sistem
Closed Loop Kapalı Döngü
Closed Routine = Kapalı Yordam
Closedown = Kapanış
Closing Parenthesis = Sağ Ayraç, Kapatma Ayracı
Cluster = Küme
Clustered Column Chart = Kümelenmiş Sütun Grafiği
CMS = bk. Color Management System
Coated = Kaplanmış
Coaxial = Eşeksenli
Code = Kod
Code Page = Kod Sayfası
Code Page Switching = Kod Sayfası Değiştirme
Code Point = Kod Noktası
Code Set = Kod Kümesi
Coding = Kodlama
Coefficient = Katsayı
Coil = Sargı
Coincidence = Çakışma
Cold Start = Baştan Başlatma
Collapse = Daraltmak
Collate = Harmanlamak
Collating Sequence = Harmanlama Sırası
Collation = Karşılaştırma, Harmanlama
Collision Detection = Çarpışma Algılaması
Colon Alignment = Kolon Hizalama, Sütunsal Hizalama
Color = Renk
Color Graphics = Renkli Grafik
Color Graphics Adapter = Renkli Grafik Bağdaştırıcı
Color Management System (CMS) = Renk Yönetim Sistemi.
Color Map = Renk Eşlemi
Color Palette = Renk Paleti
Color Wheel = Renk Tekeri
Colorization = Renklendirme
Column = Dikeç, Sütun
Column Align = Sütun Hizalama, Dikeç Hizalama
Column Boundaries = Dikeç Sınırları, Sütun Sınırları
Column Break = Dikeç Sonu, Sütun Sonu
Column Chart = Sütun Grafiği
Column Chart = Dikeç Grafiği, Sütun Grafiği
Column Heading = Dikeç Başlığı, Sütun Başlığı
Column Marker = Dikeç İmi, Sütun İmi
Column Value Directives = Sütun Değeri Yönergeleri, Dikeç Değeri Yönergeleri
Column Width = Dikeç Genişliği, Sütun Genişliği
Combination = Birleşim, Kombinasyon
Combination Box (Combo) = Birleşik Giriş Kutusu
Combination Key = Birleşik Tuş
Combine = Birleştirmek
Combo = bk. Combination Box
Comics Mode = Karikatür Kipi
Comics User = Karikatür Kullanıcı
Comma = Virgül
Comma Alignment = Virgüle Göre Hizalama
Comma Delimited = Virgülle Sınırlanmış, Virgülle Ayrılmış
Command = Komut
Command Check = Komut Denetimi
Command File = Komut Kütüğü
Command İnterpreter = Komut Yorumlayıcı
Command Key = Komut Tuşu
Command Language = Komut Dili
Command Line = Komut Satırı
Command Menu = Komut Menüsü
Command Processor = Komut İşlemcisi
Command Prompt = Komut İstemi
Command Sequence = Komut Dizisi
Comment = Açıklama
Commercial E-Mail = Ticarî Elektronik Posta, Ticari E-Posta, Ticari El-Mek
Commit = Adamak
Committed Memory = Adanmış Bellek
Committed Page = Adanmış Sayfa
Common = Ortak, Genel
Common Area, Common Field = Ortak Alan
Common Programming Interface = Ortak Programlama Arabirimi
Common User Access = Ortak Kullanıcı Erişimi
Communication = İletişim
Communication Line = İletişim Hattı
Communication Link = İletişim Bağı
Communication Manager = İletişim Yöneticisi
Communication Network = İletişim Ağı
Communication Port = İletişim Kapısı
Communication Setting = İletişim Ayarları
Compact Computer = Yoğun Bilgisayar, Kompak Bilgisayar, Biparça Bilgisayar
Compact Disc (CD) = Yoğun Disk (YD)
Compact Layout = Yoğun Yerleşim, Kompak Yerleşim
Compact List = Aralıksız Liste, Kompak Liste
Compact System = Küçük Boyutlu Sistem, Kompak Sistem
Compaction = Sıkıştırma
Comparative Sort = Karşılaştırmalı Sıralama
Comparator = Karşılaştırıcı
Compare = Karşılaştırmak
Compatibility = Uyumluluk
Compatible = Uyumlu
Compatible Driver List = Uyumlu Sürücü Listesi
Compatible Timer Hardware Emulation = Uyumlu Zamanlayıcı Donanım Öykünmesi
Compilation = Derleme
Compile = Derlemek
Compiler = Derleyici
Compiler Generator = Derleyici Üreteci
Complement = Tümleyici
Complete = Tamamlanmış, Tam
Complete Trust Model = Tam Güvenlik Modeli
Complex = Karmaşık
Complex Number = Karmaşık Sayı
Component = Bileşen
Component Wizard = Bileşen Sihirbazı
Composite = Birleşik
Composite Key = Birleşik Tuş
Compound = Bileşik
Compound Document = Bileşik Belge
Compound Document Architecture = Bileşik Belge Mimarisi
Compress = Sıkıştırmak
Compressed Drive = Sıkıştırılmış Sürücü
Compressed File = Sıkıştırılmış Kütük, Sıkıştırılmış Dosya
Compressed Print = Sıkıştırılmış Yazdırma, Daraltılmış Yazdırma
Compressed Serial Line Internet Protocol (C-SLIP) = Sıkıştırılmış Seri Hat Internet İletişim Kuralı
Compressed Size = Sıkıştırılmış Boyut
Compressed Text = Sıkıştırılmış Metin
Compressible Encryption = Sıkıştırılabilir Şifreleme
Compression = Sıkıştırma
Compression Agent = Sıkıştırma Aracısı, Sıkıştırma Ajanı
Compression Agent Settings = Sıkıştırma Aracısı Ayarları, Sıkıştırma Ajanı Ayarları
Compression Tool = Sıkıştırma Aracı
Compromise = Uzlaşma
Computational Linguistics = Bilişimsel Dilbilim
Compute = Hesaplamak
Computer Aided Design (CAD) = Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT)
Computer Aided Education (CAE) = Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE)
Computer Aided Engineering (CAE) = Bilgisayar Destekli Mühendislik (Bdm)
Computer Aided Manifacturing (CAM) = Bilgisayar Destekli Üretim
Computer Aided Manufacturing = Bilgisayar Destekli Üretim (Bdü)
Computer Aided Software Engineering (CASE) = Bilgisayar Destekli Yazılım Mühendisliği
Computer Animation / Computer Graphics = Bilgisayar Canlandırması / Bilgisayar Grafiği
Computer Center = Bilgisayar Merkezi
Computer Conferencing = Bilgisayar Ortamlı Toplantı
Computer Crime = Bilgisayar Suçu
Computer Graphics Adapter (CGA) = Video Ara Yüz Ölçünü
Computer Integrated Manufacturing (CIM) = Bilgisayarla Tümleşik Üretim (BTÜ)
Computer Management = Bilgisayar Yönetimi
Computer Object = Bilgisayar Nesnesi
Computer Profile = Bilgisayar Profili
Computer Science = Bilgisayar Bilimi
Computer Simulation = Bilgisayar Simülasyonu, Bilgisayar Benzetimi
Computer Standby = Sistem Beklemesi
Computerize = Bilgisayara Uyarlamak, Bilgisayarla Yapmak
Computerized = Bilgisayar Donanımlı
Computerized Numerical Control = Bilgisayarlı Sayısal Denetim
Concatenate = Bitiştirmek
Concatenated Field = Bitiştirilmiş Alan
Concentrator = Yoğunlaştırıcı
Conceptual = Kavramsal
Concrete = Somut
Concurrent = Koşutzamanlı
Concurrent Application = Koşutzamanlı Uygulama
Concurrent Hard Disk Access = Koşutzamanlı Sabit Disk Erişimi
Concurrent Video Update = Koşutzamanlı Görüntü Güncelleştirme
Condense = Yoğunlaştırmak
Condensed Print = Sıkıştırılmış Yazdırma, Daraltılmış Yazdırma
Condition = Koşul
Conditional Compilation = Koşullu Derleme
Conditional Format = Koşullu Biçimlendirme
Conditional Instruction = Koşullu Yönerge
Conditional Section = Koşullu Kısım
Conditional Transfer = Koşullu Aktarma
Conduit = Kablo Kanalı
Cone Chart = Koni Grafiği
Conference = Konferans, Toplantı
Conference Manager = Toplantı Yöneticisi
Conferencing Directory Server = Toplantı Dizin Sunucusu
Conferencing Utility = Konferans Hizmet Programı
Confidential = Gizli
Configuration = Konfigürasyon, Yapılandırma
Configuration Wizard = Yapılandırma Sihirbazı
Configurator = Yapılandırıcı
Configure = Yapılandırmak
Confirm = Doğrulamak, Onaylamak
Confirmation = Onay, Doğrulama
Conflict = Çakışmak, Karmaşa
Conflict Information = Çakışma Bilgisi
Conflicting Changes = Çakışan Değişiklikler
Conflicting Device List = Çakışan Aygıt Listesi
Congestion = Tıkanıklık
Conjunction = Birleşme
Connect = Bağlamak
Connected Pin = Bağlanılan Uç, Bağlanılan İğne, Bağlı Uç
Connection = Bağlantı
Connection Device = Bağlantı Aygıtı
Connection End = bk. Port Connection Point
Connection Timeout = Bağlantı Zaman Aşımı Süresi
Connection-Based = Bağlantı Tabanlı
Connectionless Delivery System = Bağlantısız Dağıtım Sistemi
Connection-Oriented = Bağlantı Yönelimli
Connectivity = Bağlanırlık
Connector = Bağlayıcı
Consecutive = Ardışık
Consistency = Tutarlılık
Consistency = Tutarlılık
Consistency Error = Tutarlılık Hatası
Console = Konsol, İşletmen Uçbirimi
Constant = Sabit, Değişmez
Constrain = Sınırlamak, Kısıtlamak
Constraint = Kısıt
Contact = Değmek, İlişki Kurmak
Contact Information = Bağlantı Bilgisi
Contact Manager = Kişi Yöneticisine
Container = Kap, Kapsayıcı
Container Merge = Kapsayıcı Birleştirmesi, Kap Birleştirme
Content = İçerik
Contention = Çekişme
Contents = İçindekiler
Context = Bağlam
Context Menu = İçerik Menüsü, Bağlam Menüsü
Context Record = İçerik Kaydı, Bağlam Kaydı
Context Sensitive = İçeriğe Duyarlı, Bağlama Duyarlı
Context Switching = İçerik Değiştirmesi
Context-Free = Bağımsız Bağlam Duyarsız
Contextual Help = Bağlamsal Yardım
Contiguous = Bitişik
Continuation = Sürdürme, Süren
Continuation Character = Sürdürme Karakteri, Devam Karakteri
Continue = Sürdürmek, Sürmek, Devam Etmek
Continuous = Sürekli, Devamlı
Continuous Feed = Sürekli Besleme
Continuous Paper = Sürekli Kağıt
Contractor = Yüklenici
Contrast = Kontras, Karşıtlık
Contrast Control = Karşıtlık Ayarı, Kontras Ayarı
Contrast Ratio = Karşıtlık Oranı, Kontras Oranı
Control = Denetlemek, Denetim
Control Ball = Denetim Topu
Control Character = Denetim Karakteri
Control Codes = Denetim Kodları
Control Handler = Denetim İşleyicisi
Control Menu = Denetim Menüsü
Control Objects = Denetim Nesneleri
Control Panel = Denetim Masası
Control Panel Applet = Denetim Masası Uygulaması
Control Toolbox = Denetim Araç Kutusu
Control Unit = Kontrol Birimi, Denetim Birimi
Control Wizard = Denetim Sihirbazı
Controller = Denetleyici, Denetmen, Denetici
Convention = Kural
Conventional = Geleneksel
Convergence = Kümelenme, Yakınsama, Yaklaşma
Conversational = Etkileşimli
Conversion = Dönüştürme
Convert = Dönüştürmek
Converter = Dönüştürücü
Convex = Dışbükey
Cooperative Processing = İşbirlikli İşlem, İmeceli İşlem
Coordinate = Eşgüdümlemek
Coordination = Eşgüdüm
Coordinator = Eşgüdümcü
Coprocessor = Yardımcı İşlemci
Copy = Kopyalamak
Copy Protection = Kopya Koruması
Copyright = Telif Hakkı
Cord = Kablo
Core (Memory) = Çekirdek (Bellek)
Corequisite = Yankoşul
Coresident = Birlikte Yerleşik
Corner = Köşe
Corporate Or Workgroup E-Mail Service = Şirket Veya Çalışma Grubu Elektronik Posta Hizmeti
Correct = DOĞRU
Correction = Düzeltme
Corrective Maintenance = Onarım
Correlation = İlinti
Correspondence = Yazışma
Corresponding = İlişkin
Corruption = Bozulma
Count = Saymak
Counter = Sayaç
Counter Clockwise = Saat Yönünün Tersi
Coupler = Birleştirici
Coupling = Eşleme
Cover Page = Kapak
CPI = bk.Characters Per Inch
CPM = bk. Critical Path Method
CPU = bk. Central Processing Unit
Cracker = Sistem Kırıcı
Crash Dump = Çöküş Boşalımı
Create = Yaratmak
Creator = Oluşturucu, Yaratıcı
Creator ID = Oluşturucu Kimliği
Creator Owner = Oluşturucu İyesi
Credentials = Tanıtımlar
Criteria = Ölçüt
Critical = Önemli, Kritik
Critical Battery Alarm = Kritik Düzeyde Pil Uyarısı
Critical Path = Kritik Yol
Critical Path Method (CPM) = Kritik Yol Yöntemi
Critical Section = Kritik Bölüm, Kritik Kesim
Critical Services = Kritik Hizmetler, Önemli Hizmetler
Crop Mark = Kırpma İmi
Cropping = Kırpma
Cross Reference = Çapraz Başvuru
Cross-Domain = Etki Alanları Arası
Cross-Encrypted = Çapraz Şifreli
Crosshair Cursor, Hair Cross Cursor = İnce Artı İmleci
Crosstalk = Ses Karışımı
Cryptanalist = Şifre Çözümleyici
Cryptographic = Şifrelemeyle İlgili
Cryptography = Şifreleme
C-SLIP = bk. Compressed Serial Line Internet Protocol
Cumulative = Birikimli
Cumulative Error = Birikimli Hata
Currency Symbol = Para Birimi Simgesi
Current = Akım, Yürürlükteki
Current = Yürürlükteki, Geçerli, Şu Anki
Current Control Set = Geçerli Denetim Kümesi
Current Date = Günün Tarihi
Current Directory = Geçerli Dizin
Current Document = Geçerli Belge
Current Drive = Geçerli Sürücü
Current Library = Geçerli Kitaplık
Current Release = Geçerli Yayım, Güncel Yayım
Current Time = Şu Anki Saat
Current View = Etkin Görünüm
Cursor = İmleç
Cursor Control Keys = İmleç Denetim Tuşları
Cursor Keypad Mode = İmleç Tuş Takımı Kipi
Cursor Movement Key = İmleç Yön Tuşu
Curve = Eğri, Kavis
Custom = Özel
Custom Chart Type = Özel Grafik Türü
Custom Colors = Özel Renkler
Custom Dictionary = Özel Sözlük
Custom Game Controller = Özel Oyun Denetleyicisi
Custom Options = Özel Seçenekler
Custom Preview Area = Özel Ön İzleme Alanı
Custom Scale Factors = Özel Ölçek Etkenleri
Custom Scan Resolution = Özel Tarama Çözünürlüğü
Custom Schedule = Özel Zaman Çizelgesi
Customer Support = Müşteri Desteği
Customizable = Uyarlanabilir
Customize = Uyarlamak
Cut = Kes, Kesmek
Cut And Paste = Kesmek Ve Yapıştırmak
CWIS = bk.Campus Wide Information System
Cybernetics = Güdümbilim, Sibernetik
Cycle = Dönüş, Çevrim, Salınım
Cycle Time = Çevrim Süresi
Cyclic = Salınımsal, Çevrimsel
Cylinder = Silindir
Cylinder Chart = Silindir GrafiğiKaynak :  tdk.gov.tr